Hiru eratakoa izan daiteke:

Informatiboa: zerbait esan nahi digu,

senal-restaurante
Estetiko-funtzionala: ah, zer polita, atsegina den, hori bai, mezua du! …

8354abae6edc7f501c09fff789fc5afd
Adierazkorra: irudia da garrantzitsuena,